GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  xã Quảng Lập - huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng

Email:  thcsdinhtienhoang2008@gmail.com

Điện thoại: 02633847046

 

Xã Quảng Lập nằm phía Nam sông Đa Nhim, cách trung tâm huyện Đơn Dương gần 3km, là xã có truyền thống đấu tranh cách mạng, anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1998. Nhân dân xã Quảng Lập đa số là người miền Trung, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cần cù trong lao động, có tinh thần vượt khó, sáng tạo trong sản xuất, đoàn kết thống nhất trong cộng đồng dân cư, phát huy nội lực, tham gia có hiệu quả trong xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng thuộc địa bàn thôn Quảng Hiệp - Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương được thành lập theo quyết đinh số 245/QĐ-GD ngày 04 tháng 7 năm 1998 của Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng. Tiền thân của trường là trường phổ thông bán công Đinh Tiên Hoàng thành lập năm 1991, đến năm 1998 được đổi tên thành trường THCS Đinh Tiên Hoàng. Từ ngày thành lập tới nay được sự quan tâm đầu tư về CSVC của lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và sự đóng góp của cha mẹ học sinh nên trường đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ.

          Toàn trường có 29 CB - GV - CNV và 318 học sinh, 100 % học sinh là dân tộc kinh. Trong những năm học vừa qua, nhà trường đã được công nhận tập thể lao động xuất sắc và được UBND Tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Công đoàn cơ sở vững mạnh. Liên đội mạnh cấp tỉnh, Hội chữ thập đỏ xuất sắc, Chi đoàn đạt tiên tiến và chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường vẫn duy trì kết quả trường đạt chuẩn quốc gia.

          Nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch giảng dạy, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp, các phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục, thể thao, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.